Page 10 - Relaxury Magazine 2019 Turkish
P. 10

Çocuklar
               birer sanat
                     eseridir.
          ve sanatı doğal olarak severler – resim, müzik, tiyatro…
        Fizyolojik olarak insan beyni, sol ve sağ yarımküre olmak üzere 2 kısımdan
        oluşur. Sol beyin, mantıksal düşünme ve analitik süreçlerde kullanılır.
         Matematik, okuma ve bilimden oluşan ve genellikle okulda eğitilen kısımdır.
         Sağ beyin duygusal algı, sezgi ve yaratıcılıkta kullanılır. Bir kişi sanat yapma
         gibi yaratıcı çabalara girdiğinde daha çok kullanılan sağ beyindir. Normal
          okul ortamının eğitmeyi ihmal ettiği şey beynin bu parçasıdır. Üstün zekalı
          çocuklar üstün yetenekli oldukları alanlarda sorunları çözdüklerinde, her
          iki hemisferde de (yarımkürede) artan elektriksel aktivite olduğu
           görülmüştür. Bu gösteriyor ki beynin verimli olabilmesi için, iki
           yarımküre birlikte çalışmalıdır. Sanat, beynin sağ yarım küresini uyararak
           ve çalıştırarak hemisferler arasındaki bağlantıyı güçlendirir. Çocuklar
            sanata maruz kalmalıdır çünkü bilişsel becerileri olgunlaşır böylece
            sağ beyin, sol beyin gibi gelişir ve her iki hemisfer birlikte çalışarak
            zihnin tam potansiyelini elde eder.                  Çocuklar sanatı

                doğal olarak seviyor
                – resim, müzik,

                tiyatro…

               Fizyolojik etkilerin yanı sıra, New York Sanat Eğitimi
                Merkezi, çocukları sanata maruz bırakmanın diğer yararlarından bazılarını listeliyor:
                 Çocuğunuz açık fikirli bir şekilde yaratıcı düşünmeyi öğrenir.

                   • Çocuğunuz gözlem yapmayı, tanımlamayı, analiz etmeyi ve yorumlamayı öğrenir.
                   • Çocuğunuz kelimelerle ya da kelimesiz duygularını ifade etmeyi öğrenir.
                    • Çocuğunuz problem çözme, eleştirel düşünme becerilerini, dans, müzik, tiyatro ve sanat
                    yapma becerilerini, sanatın dil ve kelime dağarcığı deneyimlerini kazanır.
                     • Çocuğunuz birden fazla doğru görüş, birden çok bakış açısı bulunduğunu keşfeder
                       (Okul eğlenceli olabilir – Oynama öğrenilebilir)
                      • Çocuğunuz diğer çocuklar ve yetişkinler ile birlikte çalışmayı öğrenir.
                      • Sanat, çocukları dünya kültürleriyle tanıştırır.
                      • Çocuğunuz canlanabilir ve sanatta mükemmel olabilir. Fiziksel, duygusal veya öğrenme
                       zorluklarıyla bile sanatta başarı elde edebilirsiniz.
                        • Sanat güven yaratır. Çünkü sanat yapmak için tek doğru yol yoktur, her çocuk orijinal
                        sanatsal eserlerinden gurur duyabilir.
                         •Sanat, topluluk oluşturur. Çeşitli farklılıkları olan okullar, sanatları bir topluluk olarak
                          yönetebilir.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15