fbpx

SÜRDÜREBİLİRLİK POLİTİKASI

Sürdürülebilirlik bölümümüze hoş geldiniz! 

Burada tarım, hijyen, geri dönüşüm ve sıfır atık politikası gibi farklı alanlarda sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeyi ve hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Sürdürülebilir yaşamın hem gezegenimiz hem de gelecek nesiller için daha iyi bir geleceğe yol açabileceğine inanıyoruz. Bölümümüz, çiftçilik tekniklerinden atıkları yeniden kullanma ve dönüştürme yöntemlerine kadar farklı alanlarda sürdürülebilir uygulamalar hakkında bilgi veriyor ve bireyleri çevreye olumlu katkı sağlamak ve daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak konusunda cesaretlendirmeyi hedefliyor.

 • PAPİLLON HOTELS olarak tüm çalışmalarımızda; Ulusal ve uluslararası standartları ve yasal şartları takip ederek, faaliyetlerimizle sürece katkı sağlamayı amaçlarız.
 • Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi çevre, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde ele alarak, bu alandaki faaliyetlerimizi her geçen gün güncellemekteyiz.
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile Entegre Kalite Yönetim Sistemi’ni birlikte geliştirmeyi hedefleyerek çevresel ve sosyal risk süreçlerini yönetiriz.
 • Tesislerimizde enerji tasarrufunu odak noktamıza alarak yatırımlarımızı yapar, çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefleriz.
 • Hizmet kalitemizden ödün vermeden enerji tüketimini azaltmayı hedefleyen uygulamalar ve ekipman seçimi ile kaynak verimliliğini arttırmayı hedefler, bu hedefleri takip ederiz.
 • Sürdürülebilir kalkınmanın esaslarından biri olan düşük karbon ekonomisine geçişte aktif rol oynayarak, faaliyetlerimizden doğan sera gazı salınımını azaltmak için çalışırız.
 • Doğa ile iç içe olan tesislerimizde çevre ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerimizi dikkate alarak kullandığımız malzemelerin ve ürünlerin çevresel etkilerini en aza indiririz.
 • Tesislerimizin bulunduğu bölgenin kalkınması, toplumun refah seviyesinin artması, ekonomik ve sosyal olarak ileri gitmesi için projelere destek vererek, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eder ve toplumun gelişimine katkı sağlarız.
 • Tüm çalışanlarına eşit fırsat ve haklar tanıyarak cinsiyet, dil, din, ırk, yaş, etnik köken, savunmaya muhtaç özel gereksinimler, maluliyet vb. konularda her türlü ayrımcılığa karşı durur, bunun ihlalini doğuracak muamelelere karşı tedbirleri alırız. Çalışanlarının çeşitliliğini insan sermayesinin en önemli unsuru olarak kabul ederiz.
 • İnsan haklarına saygılı, sosyal adaletin sağlandığı ve çalışma haklarının sürekli geliştirildiği çağdaş bir iş ortamı yaratmayı ve bu anlayışı yayarak sürdürülebilirlik konusunda bilinç ve farkındalığını arttırmayı hedefleriz.
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımının kurum kültürüyle bütünleştirilmesi için çalışan farkındalığının artırılması amacıyla sürekli eğitimler düzenler, çevresel ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.
 • Çalışan ve misafirlerimizin şikayet, öneri ve isteklerini önemser, gereken aksiyonları alarak süreci yönetiriz.
 • Yerel halk ve topluluklar ile iletişimde olup, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ile ilgili faaliyetlere destek oluruz.
 • Yerel istihdam ve tedarik sağlayarak bölge ekonomisine katkı sağlarız.
 • Tesislerimizin bulunduğu bölgenin doğal ve kültürel değerlerini korur; misafirler, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımıza bölgenin yemek, aktivite, kültür ve geleneklerinin tanıtılması adına bilgilendirme yaparız.
 • Satın alınan veya kullanılmakta olduğumuz malzeme ve ürünleri Yeşil Satın Alma Politikası’na göre tedarik eder, çevresel etkilerini en aza indirmeyi hedefleriz.
 • Tedarikçilerimizin çevre dostu ürün ve hizmetlerinden fayda sağlamak için çevre ve doğa dostu tedarikçileriyle çalışmayı amaçlar ve sürdürülebilirliği tedarik zincirine yaymaya çalışırız.
 • Adil ticaret ilkesiyle; rüşvet, yolsuzluk, çıkar çatışmasına müsaade edecek durumlardan kaçınır, her alanda yasal mevzuata ve ticari etik kurallarına uygun çalışan iş ortaklarına öncelik veririz.
 • Yaban hayatı hasadı ve ticareti ile ilgili yasal düzenlemelerin farkındayız ve bunlara uyarız.
 • Tesislerimizdeki faaliyetler, komşu topluluklara yiyecek, su, enerji, sağlık veya sanitasyon gibi temel hizmetlerin verilmesini tehlikeye atmaz.
 • Bölge halkı için iletişim/geri bildirim/şikayet mekanizmasını internet sitemizde paylaşılan iletişim bilgileri ile sağlarız.
 • Tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerini kurum kültürüyle uyumlu bir şekilde, sürekli iyileştirme ve gözden geçirme bakış açısıyla yürüterek her alanda tam entegrasyonu hedefleriz.
OTEL SEÇİNİZ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
ODA
YETİŞKİN
ÇOCUK