hep birlikte

KURUMSAL SORUMLULUK

Papillon Hotels doğal yaşama ve insan haklarına saygılı, çalışan personelini ve tedarikçilerini destekleyen bir iş politikası benimsemektedir.

PAPILLON HOTELS, faaliyetlerini gerçekleştirirken çevredeki toplum, kuruluşlar ve doğal yaşam alanları ile kurum arasında olumlu ilişkilerin sürdürülmesi; sosyal ve ekonomik etkilerinin mümkün olduğunca çevre ve bölge halkı için pozitif yönde ve faydalı olması, olumsuz etkilerinin azaltılması ve yok edilmesi yolunda çalışmalar yapmaktadır. Kurumsal sorumluluklarımız;

Çevre Dostu Olmak

Faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz bölgede ve mümkün olduğunca ötesinde, çevrenin ve kültürel mirasın konunması adına artı kazandıracak çalışmalar yapmak; çevresel etkilerimizi kontrol altına almak öncelikli hedefimizdir.

Bölge Halkını Desteklemek

İstihdam ettiğimiz personellerin bölge halkından olmasına dikkat ediyoruz. Bu şekilde ekonominin çarpan etkisiyle, istihdam ettiğimiz personelin bölge içerisinde ekonomiyi canlandırmasına katkı sağlamaktayız. Aynı zamanda bölge halkının kendi bölgesinin dışında iş imkanları aramaktansa, bölgesinde kalmasına yardımcı oluyoruz.

Sürdürülebilir Turizm

Misafirlerimizin ve bölge halkının ihtiyaçlarının gelecek nesilleri düşünerek karşılanması, doğal kaynakların ve yaban hayatın korunması, enerji ve su tasarrufu sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır.

Fırsat Yaratmak

Turizm öğrencilerinin çalışma tecrübesi kazanmaları adına staj imkanı yaratıyoruz. Çalışan personellerimizi eğitimlerle vekariyer yönetimi programıyla destekliyoruz. Mümkün olduğunca kendi çalışanlarımızı yetiştirerek, üst pozisyonlara kendi çalışanlarımızı yükseltmeyi ve birlikte büyümeyi amaçlıyoruz.

PAPILLON HOTELS doğal yaşama ve insan haklarına saygılı, çalışan personelini ve tedarikçilerini destekleyen bir iş politikası benimsemektedir.

Sürekli gelişim adına, çalışan personellerimizi eğitimlerle ve kariyer yönetimi programıyla desteklemekteyiz. Mümkün olduğunca kendi çalışanlarımızı yetiştirerek, üst pozisyonlara kendi çalışanlarımızı yükseltmeyi ve birlikte büyümeyi amaçlıyoruz.

Turizm öğrencilerinin çalışma tecrübesi kazanmaları adına staj imkanı yaratmaktayız. İstihdam ettiğimiz personellerin bölge halkından olmasına dikkat etmekteyiz. Bu şekilde ekonominin çarpan etkisiyle, istihdam ettiğimiz personelin bölge içerisinde ekonomiyi canlandırmasına katkı sağlamaktayız. Aynı zamanda bölge halkının kendi bölgesinin dışında iş imkanları aramaktansa, bölgesinde kalmasına yardımcı oluyoruz.

Satın alımlarımızı mümkün olduğunca yakın bölgelerden yapmaktayız. Böylece tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenmekte ve bölge çalışanları desteklenmektedir.

Uygulamakta olduğumuz Entegre Kalite Yönetim sistemi gereklilikleri kapsamında tedarikçilerimizi bizimle büyümeye ve gelişmeye teşvik ediyoruz.

Çevre Dostu
Çevreye yaptığımız etkileri belirliyoruz ve kontrol altına alıyoruz,

Kirlilik ile ilgili risklere ve acil durumlara hazırlıklıyız; çevresel yasal düzenlemelere uyuyoruz,

Atık ayrıştırma ve atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması vb. faaliyetlerle sürekli çevresel performansımızı iyileştiriyoruz ,

Atıkların geri dönüşüm/ bertaraf aşamasına kadar takibini yapıyoruz,

Otellerimizde enerji ve su tasarrufu sistemleri kullanıyoruz ve çalışanlarımızı bu konularda eğitiyoruz.

Çalışanlarımızı tehlikeli kimyasalların dokülmesi durumunda alacakları tedbirler konusunda eğitiyoruz.

Herkesin Katılımı
Çalışanlarımızı ve misafirlerimizi çevreye karşı duyarlı olmaları konusunda teşvik ediyoruz.

Çocuk klübünde çocuklarla çevre duyarlılığı konularında eğitici etkinlikler düzenliyoruz.

Çalışanlarımızla birlikte bölgemizdeki tarihi alanlarda mınıtıka temizliği yapıyoruz.

Çevre Anketleri’yle misafirlerimizin çevreye duyarlılık çalışmalarımızla ilgili memnuniyetlerini, istek ve önerilerini değerlendiriyor ve kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

Doğal Hayatı Koruma
Sahillerimize yumurtlayan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış Caretta-Caretta Deniz Kaplumbağalarını koruma altına alıyoruz.

Otellerimizde kedi evleri bulunmaktadır; misafirlerimizin de desteğiyle küçük hayvan dostlarımızın bakımını yapıyoruz.

Tedarikçilerimiz
Satın alımlarımızı mümkün olduğunca yakın bölgelerden yapmaktayız. Böylece tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenmekte ve bölge çalışanları desteklenmektedir.

Uygulamakta olduğumuz Entegre Kalite Yönetim sistemi gereklilikleri kapsamında tedarikçilerimizi bizimle büyümeye ve gelişmeye teşvik ediyoruz.

 

Biz topluluk olmanın değerlerimize sahip çıkacak sağlanabileceğinin bilincindeyiz.

Toplumsal sorumluluklarımızın farkında olarak yıl içerisinde Gönüllülük esasına dayalı faaliyetlerimizi çalışanlarımızın ve misafirlerimizin de katılımı ile organize etmekteyiz.

Sosyal Yardım Etkinlikleri

Bölgedeki Çocuk ve Yaşlı Bakım Evleri’ni ziyaret ediyor ve otellerimizde ağırlayarak tatil yapma imkanı sunuyoruz.

PAPILLON HOTELS Bursu

Çalışanlarımızın çocuklarının ve öğrenimine devam eden çalışanlarımızın yüksek öğrenim süresince desteklenmesi PAPILLON HOTELS olarak sosyal sorumluluğumuzdur. Çalışanlarımızın çocuklarına ve okuyan çalışanlarımıza öğrenimleri süresince okul başarılarını gözeterek burs imkanı sağlıyoruz.

Kariyer Yönetimi

Turizm öğrencilerinin çalışma tecrübesi kazanmaları adına staj imkanı yaratıyoruz. Çalışan personellerimizi eğitimlerle ve kariyer yönetimi programıyla destekliyoruz. Mümkün olduğunca kendi çalışanlarımızı yetiştirerek, üst pozisyonlara kendi çalışanlarımızı yükseltmeyi ve birlikte büyümeyi amaçlıyoruz.

Çevre Etkinlikleri

Küçük misafirlerimizle çevreye duyarlılık konularında oyunlar oynuyor ve eğitici etkinlikler düzenliyoruz.
Otellerimizde kedi evleri bulunmaktadır; misafirlerimizin de desteğiyle küçük hayvan dostlarımızın bakımını yapıyoruz.

Sahillerimize yumurtlayan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış Caretta-Caretta Deniz Kaplumbağalarını koruma altına alıyoruz.

Papillon kültürünün 5 temel değerinden biri olan sürdürülebilirlik adına, sağladığımız ekonomik ve toplumsal katkılarla, sahip olduğumuz kaynakları etkin kullanır ve çevre bilinci ile geleceğe yatırım yaparız. Doğaya sahip çıkar, çevreyi koruruz ki bu dünya çocuklarımız için de yaşanır olsun…

Sürdürülebilirlik çerçevesinde tüm paydaşlarımızın beklentilerini araştırılarak ve incelenerek senelik dönemlerle sürdürülebilirlik raporu yayınlanır.

Enerji Tasarrufu
Satın aldığımız tüm elektronik ürünlerin enerji tasarruflu olmasını ve tüm çalışanlarımızın enerji tasarrufu konusunda eğitim almasını hedeflemekteyiz.

Otellerimizde enerji tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır:

Tüm odalarda balkon kapısının açılması durumunda ısıtma/soğutma cihazlarını devre dışı bırakan sistemler kullanılmaktadır.
Otellerimizde enerji tasarruflu ampüller ya da LED ışıklar kullanılmaktadır.
Ortak alanlardaki tuvaletlerde, koridorlarda, personel bölgelerinde ve zemin katlarda aydınlatma için sensörler kullanılmaktadır.
Dış aydınlatmalar zamanlayıcılarla kontrol edilmektedir.
Odalarımızda elektronik anahtar kartlar kullanılmaktadır.
Odalarımızda düşük standby tüketimi olan TV’ler kullanılmaktadır.
Odalarımızdaki mini barlarımız enerji tasarrufu sağlamak amacıyla ısı kaynağından uzak olacak şekilde konumlandırılmıştır.
Boş odalarımızın perdeleri yaz sezonunda kapalı, kış sezonunda açık tutularak iklimlendirme cihazlarının kullanımı azaltılmaktadır.
Sıcak su sağlamada güneş panellerinden destek sağlanmaktadır.

Su Tasarrufu
Sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanıyor; misafir odalarına su tasarrufu ile ilgili bilgilendirici “Çevre Kartı” yerleştiriyor ve çalışanlarımızı bu konuda eğitiyoruz.

Otellerimizde su tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır:

Musluk ve duşlarda su akışı sınırlayıcı donanımlar kullanılmaktadır.
Tuvaletlerde tasarruflu ve/veya ikili sifon sistemi kullanılmaktadır.
Ortak alanlardaki tuvaletlerde fotoselli musluklar ve sensörlü pisuvarlar kullanılmaktadır.
Bahçelerimizde sulama yapılırken damlama sisteminden faydalanılmaktadır.

Atık Yönetimi
Atık üretimini azaltmak için çalışmalar yapıyor ve misafirlerimizi geri dönüşüm programına katılmada teşvik ediyoruz.

Cam, kağıt, yağ, plastik ve yiyecek atıklarının geri dönüşümü için ilgili firmalarla çalışılmakta ve takibi yapılmaktadır. Misafirlerimizin kağıt ve plastik kullanımının azaltılması hedeflenmektedir.

Kimyasal Kullanımı
Kimyasalların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için ilgili firmalarla çalışıyor ve kimyasal atıkların takibini yapıyoruz.

Kimyasalların kullanımı ve tehlikeli kimyasalların dokülmesi/ saçılması durumunda alınacak tedbirler konusunda çalışanlarımızı eğitiyoruz.

Karbon
Satın alımlarımızı mümkün olduğunca yakın bölgelerden yapmaktayız.

Böylece tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenmektedir.

Doğal Hayatı Koruma
Sahillerimize yumurtlayan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış Caretta-Caretta Deniz Kaplumbağalarını koruma altına alıyoruz.

Otellerimizde kedi evleri bulunmaktadır; misafirlerimizin de desteğiyle küçük hayvan dostlarımızın bakımını yapıyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporu
Sürdürülebilir turizm ve kalkınma konusunda sorumluluklarımızın bilincinde ve kararlıyız. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Kurumsal vizyonumuz, misyonumuz, kültürümüz, değerlerimiz ve etik ilkelerimiz bu sorumluluklarımızı yerine getirirken bize yön veriyor.

Tesislerimizde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini entegre olarak uygulamaktayız.

2023 sezonu içerisinde planlanmış denetimlerle ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi’ ni Entegre Kalite Yönetim Sistemi’mize dahil etme hedefindeyiz.

Entegre Kalite Politikası (Alt başlık)

 • PAPILLON HOTELS, misyon ve vizyonunun tüm çalışanları ve ilgili taraflarca bilinmesini sağlanmak için ortak hedeflerle ilerler,
 • İlgili tüm taraflar ile iç ve dış iletişimi sağlar, · Hizmet kapsamı dahilinde; tesislerindeki bağlayıcı tüm çalışanlar ve ilgili tarafların ihtiyaç, beklenti ve uyum yükümlülüklerini dikkate alır,
 • Süreçlerini; memnuniyeti en üst seviyede tutmak için, misafir istek ve ihtiyaçlarına odaklı olarak yürütür,
 • Talep ve şikayetlere etkin ve uygulanabilir çözümler sunar,
 • Misafir memnuniyetini beklentilerin üzerine taşıyacak yenilikleri takip eder,
 • Tüm çalışmalarını, birincil ve ikincil mevzuat şartlarına, yasa, yönetmelik, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda yürütür,
 • Entegre kalite yönetim sisteminin uyum ve gereklilikleri hakkında, çalışanların ve ilgili tarafların farkındalığının korunması, sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için katılımlarını sağlar,
 • Bu doğrultuda çalışanların yetkinliğini arttırmak amacıyla gerekli eğitimleri verir,
 • Hijyen ve sanitasyon şartlarını sürekli iyileştirerek güvenilir gıda üretimini sağlar,
 • Operasyonların sürekliliği için; kalite, misafir memnuniyeti, gıda güvenliği, çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde, iç ve dış bağlamları etkileyen konuları da dikkate alarak risk ve fırsatları periyodik olarak değerlendirir,
 • Süreç performanslarını izleyip uygun metotlarla ölçer ve sürekli iyileştirmeler için girdi olarak kullanır,
 • Tüm fiziksel ve sanal bilgi varlıklarının; gizliliğini, bütünlüğünü, erişilebilirliğini ve korunmasını sağlar, · Çalışanlarını meslek hastalıklarından, olası kaza ve yaralanmalardan korumak, çevreye verilen zararları en aza indirgemek, çevrenin korunmasını sağlamak ve entegre kalite yönetim sistemleri performanslarını sürekli iyileştirmek için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt eder,
 • Tüm çalışanlarının katılımıyla turizm ve otelcilik sektöründe fark yaratarak, örnek tesisleri ile öncü olmak için çalışır.

Bakım Evleri
Bölgedeki Çocuk ve Yaşlı Bakım Evleri’ni ziyaret ediyor ve otellerimizde ağırlayarak tatil yapma imkanı sunuyoruz.

Yardım Kumbarası
Otellerimizde bulunan Yardım Kumbaraları aracılığıyla kullanılabilir durumdaki giysi ve oyuncaklar toplanmakta ve ihtiyaç sahibi kişilere dağıtılmaktadır.

DEĞERLİ MİSAFİRLERİMİZ,

Papillon Hotels’in, papillon.com.tr dışında bir web sitesi, aşağıdakinin dışında call center numarası  bulunmamaktadır.

Belirtilenler dışındaki hiçbir call center numarası ve sosyal medya hesabına itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Otellerimize ait sosyal medya adreslerimiz iletişim bölümünde inceleyebilirsiniz.